Przedszkole Samorządowe nr 20
w Piotrkowie Trybunalskim

Koncepcja pracy przedszkola

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
 
KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 20
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
 

Priorytety:

1.WYCHOWANIE ZMIERZAJĄCE DO OSIĄGNIĘCIA LUDZKIEJ DOJRZAŁOŚCI POPRZEZ KSZTAŁTOWANIE POSTAW UKIERUNKOWANYCH NA PRAWDĘ, DOBRO I PIĘKNO, UZDALNIAJĄCYCH DO ODPOWIEDZIALNYCH DECYZJI

2. WSPOMAGANIE WYCHOWAWCZEJ ROLI RODZINY PRZEZ WŁAŚCIWĄ ORGANIZACJĘ I REALIZACJĘ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE. OCHRONA I WZMACNIANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI

 

Załączniki artykułu

koncepcja! (docx) 0.03mb, (pobrań: 8)