Przedszkole Samorządowe nr 20
w Piotrkowie Trybunalskim

Kodowanie gr4 2022/23

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =

Kodowanie rozwija podstawowe funkcje poznawcze takie jak: pamięć, koordynacje ruchową, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowa.  Dzieci chętnie bawią się w kodowanie na dywanie poprzez gry.  Według wylosowanych figur i kolorów, dzieci miały za zadanie stanąć kolejno : prawą i lewą nogą, na odpowiednich polach.  Dzieci ćwiczą swoją umiejętność szybkiego myślenia.  Przedszkolaki uczą się odkodować i ułożyć wzór z kubków, wskazać kierunek w lewo i prawo także uczą się współdziałać w  zespole, stosować ustalone zasady.

Ponizej prezentujemy zdjęcia z zabaw w kodowanie.