Przedszkole Samorządowe nr 20
w Piotrkowie Trybunalskim

Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Przedszkole Samorządowe nr 20 istnieje od 1986 roku, jest placówką publiczną zlokalizowanym na terenie osiedla o zabudowie blokowej w Piotrkowie Trybunalskim. Mieści się w budynku wolnostojącym, jednokondygnacyjnym posiadającym własny duży piękny ogród.
W ogrodzie przedszkolnym rośnie dużo drzew i krzewów oraz zamontowane są różne urządzenia do zabaw dla dzieci.
Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00. Do przedszkola może uczęszczać 100 dzieci w wieku przedszkolnym, które podzielone są w cztery oddziały przedszkolne. Przedszkolaki przebywają w dużych, słonecznych, dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne i zabawki salach zabaw z zapleczem sanitarnym. Na piętrze znajduje się duża sala rekreacyjna, w której odbywają się: zajęcia dodatkowe, uroczystości, zabawy ruchowe, koncerty muzyczne.
Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. W pracy wychowawczo – dydaktyczno- opiekuńczej szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo, zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, ekologię oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

Nauczyciele stosują aktywne metody pracy, tworzone przez nich sytuacje edukacyjne sprzyjają potrzebom rozwojowym dzieci i wyzwalają w nich potencjał twórczy, uwzględniający ich  możliwości i potrzeby rozwojowe.
Nasze przedszkole jest miejscem przyjaznym dziecku, w którym panuje ciepła, pogodna, rodzinna atmosfera.