Przedszkole Samorządowe nr 20
w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, informujemy iż postępowanie rekrutacyjne do naszego przedszkola rozpoczyna się 01.03.2024 r.


ZASADY REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2024/2025
Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się na wolne miejsca
do poszczególnych grup wiekowych i uzależniona jest od możliwości
organizacyjnych danej placówki. Do przedszkola samorządowego przyjmuje
się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Informacja o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona
zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach
samorządowych do dnia 29 lutego 2024 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
na rok szkolny 2024/2025
CzynnościPostępowanie rekrutacyjnePostępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 01.03.2024 r.
do 22.03.2024 r.od 15.04.2024 r.
do 18.04.2024 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 25.03.2024 r.
do 29.03.2024 r.od 19.04.2024 r.
do 23.04.2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.29.03.2024 r.
godz. 14.0024.04.2024 r.
godz. 14.00
Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 29.03.2024 r.
(od. godz.14.00)
do 03.04.2024 r.od 24.04.2024 r.
(od godz.14.00)
do 25.04.2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.04.04.2024 r.
godz. 14.0026.04.2024 r.
godz. 14.00

Rodzice składają wniosek wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.
We wniosku rodzice mogą zaznaczyć nie więcej niż dwa inne przedszkola,
tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji wniosek będzie rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach według podanej kolejności. Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola z pierwszego wyboru, może być przyjęte do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wniosku przedszkoli pozostaje na listach rezerwowych w danych przedszkolach.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach informacyjnych w przedszkolach.

Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
KRYTERIA GŁÓWNE
Wielodzietność rodziny kandydata.
Niepełnosprawność kandydata.
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
Samotne wychowanie kandydata w rodzinie.
Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!
KRYTERIA DODATKOWE
Kandydat, którego oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym
wymiarze czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym
– kryterium stosuje się również do rodzica samotnie
wychowującego dziecko - 5pkt.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola
w dacie składania wniosku i będzie uczęszczało nadal
w roku, którego dotyczy rekrutacja -3pkt.

Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania
kandydata do 3 km - 1 pkt.
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.

ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2024/2025.Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 20 w Piotrkowie Trybunalskim

ogłasza nabór na rok szkolny 2024/2025.
Rekrutacja prowadzona będzie na następujące wolne miejsca w przedszkolu:
3 latki ( rocznik 2021)  –23 miejsca
4 latki ( rocznik 2020)  – 7 miejsc
 

W załącznikach do pobrania pełny harmonogram, zasady i kryteria rekrutacji, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oświadczenia do wniosku.

 
 

Załączniki artykułu

Oświadczenie 1 (docx) 0.02mb, (pobrań: 56)
Oświadczenie 2 (docx) 0.02mb, (pobrań: 50)
Oświadczenie 3 (docx) 0.02mb, (pobrań: 70)
Oświadczenie 4 (docx) 0.02mb, (pobrań: 53)
wniosek-przedszkola-do-publika-1680864682 (1) (doc) 0.07mb, (pobrań: 69)
Rekrutacj 2024 (docx) 0.01mb, (pobrań: 54)

Niedziela 23 czerwca 2024

Józef, Wanda, Agrypina, Zenon, Albin, Anna

Ankieta

Czy Twoje dziecko używa telefon komórkowy?Zobacz wyniki