Przedszkole Samorządowe nr 20
w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =


Zarządzenie Nr 15
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia17 stycznia 2023  roku
 
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art.154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski.
 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

 
 

Załączniki artykułu

Oświadczenie 1 (docx) 0.02mb, (pobrań: 93)
Oświadczenie 2 (docx) 0.02mb, (pobrań: 69)
Oświadczenie 3 (docx) 0.02mb, (pobrań: 80)
Oświadczenie 4 (docx) 0.02mb, (pobrań: 88)
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022-2023 (docx) 0.02mb, (pobrań: 152)
Wniosek (odt) 0.02mb, (pobrań: 123)

Niedziela 29 stycznia 2023

Franciszek Salezy, Sulpicjusz, Ismena, Gildas, Konstancja, Waleriusz, Zdzisław

Ankieta

Czy Twoje dziecko używa telefon komórkowy?Zobacz wyniki