Przedszkole Samorządowe nr 20
w Piotrkowie Trybunalskim

Ewaluacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2020/ 2021 jest przeprowadzana w terminie od 01.10.2020 r. do 30.05.2021 r. przez zespół do spraw ewaluacji. Przedmiotem ewaluacji jest :

Przedszkole, w sposób celowy, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

Cel ewaluacji:
Pozyskanie informacji na temat współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym. Sprawdzenie czy współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój oraz na rozwój dzieci.

W związku z prowadzonymi badaniami zachecamy rodziców do właczania się w życie przedszkola i podzielenia się opinią w ankiecie, którą zaproponujemy Państwu w Kwietniu 2021r.

Podstawą do pozyskania informacji o badanym wymaganiu będą:
Ankiety dla nauczycieli, ankiety dla rodziców.