Przedszkole Samorządowe nr 20
w Piotrkowie Trybunalskim

Kadra

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =

Przedszkole zatrudnia pracowników pedagogicznych i pomocniczo - obsługowych.

Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu i legitymują się następującymi stopniami awansu zawodowego:

Dorota Dziubecka - nauczyciel dyplomowany – dyrektor

1.Dorota Cieślik -  katecheta – nauczyciel dyplomowany
2. Maja Chrząstek - nauczyciel kontraktowy
3.Elżbieta Kardas - nauczyciel dyplomowany
4.Beata Kwapińska - nauczyciel dyplomowany
5.Barbara Misztal - nauczyciel mianowany
6.Anetta Niewęgłowska - nauczyciel dyplomowany
7.Lucyna Kieraś - nauczyciel mianowany
8.Dorota Piejek - nauczyciel dyplomowany
9. Ewelina Robaszek - Eksman - nauczyciel kontraktowy


Pracownicy pomocniczo - obsługowi:

1 intendent
4 woźne
1 kucharka
1 pomoc kuchenna
1 pomoc nauczyciela
1 dozorca