Przedszkole Samorządowe nr 20
w Piotrkowie Trybunalskim

Rada rodziców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =

Rada Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym nr 20 w Piotrkowie Trybunalskim działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy
o systemie oświaty z  dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256 , poz. 2572z póź. zm.) i regulaminu Rady Rodziców.

Przewodnicząca - pani  Magdalena Król

Zastępca przewodniczącej - pani Marzena Szczepanowska

Skarbnik - pani  Anna Pyć

Sekretarz - pani Ewelina Robaszek - Eksman