Przedszkole Samorządowe nr 20
w Piotrkowie Trybunalskim

Dzien Babci i Dziadka gr1 2022/23

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
20 stycznia maluszki odświetnie ubrane śpiewały piosenki, recytowały wierszyki swoim Babciom iDziadkom z okazji Ich święta. Dzieci przygotowały również własnorecznie wykonane laurki.