Przedszkole Samorządowe nr 20
w Piotrkowie Trybunalskim

Monday 28 November 2022

Grzegorz, Lesław, Zdzisław, Gościrad, Lesława, Jakub, Rufin, Ginter, Guncerz, Gunter, Kwieta, Berta

questionnaire

Czy Twoje dziecko używa telefon komórkowy?View results